Thông báo

Thông báo

 

              PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                         THÀNH PHỐ VINH

              TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ

                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                        Số:    05/TB-MNTT                                                                                                          Vinh Tân, ngày 11 tháng 04  năm 2018

       

           

                                                                                        THÔNG BÁO

                                                                    Về việc thay đổi giờ làm việc mùa hè

Kính gửi: Quý phụ huynh Trường Mầm non Tuổi Thơ

Thực hiện theo Quy định của Nhà nước về thay đổi giờ làm việc mùa hè. Nhà trường xin thông báo về việc thay đổi giờ làm việc mùa hè bắt đầu từ ngày 16/04/2018 như sau:

    - Buổi sáng nhận bé: Từ 6h30p’ – 8h00p’

    - Buổi chiều trả bé: Từ 16h30p’ – 17h15p’ (Đúng 16h30p’ bảo vệ mới mở cổng để phụ huynh đón bé).

Lưu ý: Trong trường hợp đặc biệt nếu bé bị ốm hoặc gia đình có việc riêng thật sự cần thiết để không ảnh hưởng đến mọi hoạt động của bé, phụ huynh muốn đón bé sớm hơn so với thời gian quy định của Trường, phụ huynh gọi điện cho giáo viên phụ trách lớp để giáo viên đưa bé xuống cổng cho phụ huynh trước 30p' giờ mở cổng.

 Vậy Ban giám hiệu Trường Mầm non Tuổi Thơ xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý phụ huynh được biết và cùng phối hợp thực hiện.

                                                                                          Nhà trường xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

 - Như trên;

 - Hội đồng Quản trị;

 - Lưu VT, BGH.

                                   T.M NHÀ TRƯỜNG

                                    P. HIỆU TRƯỞNG

                                              (Đã ký)

       

                                   Vương Thụy Phương


THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ VINH

Địa chỉ: Đường số 17 - Khu đô thị mới Vinh Tân - Phường Vinh Tân - Nghệ An

Điện thoại: 0238 8689 899 / 0966 296 899

Website: www.mntuoitho.edu.vn - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.