Chương trình học bé 4 tuổi

KẾ HOẠCH TUẦN CHỦ ĐIỂM THỰC VẬT (Thực hiện từ ngày 08/01/2018 - 02/02/2018)

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: "Cây xanh" (Tuần 1 )

  (Thực hiện 1 tuần từ ngày 08/01/2018  đến ngày 12/01/2018)

 

         Ngày

Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

ĐÓN TRẺ

TDS

Đón trẻ:

- Cho trẻ quan sát 1 số tranh về cây xanh

- Thể dục sáng: Tập theo bằng nhạc bài: “Em yêu cây xanh”

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề “thực vật”              

 

 

 

HOẠT ĐỘNG HỌC

LVPTTC

Thể dục:

VĐCB: "Đi liên tục trên ghế thể dục”

TC: “Cây cao cỏ thấp”

LVPTNT

KPXH: 

Trò chuyện cây xanh quanh bé.

LVPTTM

Tạo hình:

“ Vẽ - Tô màu cây xanh ”

(Tạo hình  t15 )

LVPTNN

Thơ:

Cây dây leo

 LVPTTM

GDÂN:

DH: Lý cây xanh

NH: Em yêu cây xanh

TC: Ai đoán giỏi.

 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

 

 1.Hoạt động có mục đích: Quan sát cây xanh, quan sát môi trường trong - sạch, quan sát thời tiết, nhặt lá rụng trên sân trường.

2.Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, gieo hạt, cây cao cỏ thấp,…

3.Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường cô chú ý bao quát trẻ

 

 

 

HOẠT ĐỘNG GÓC

 

1.Góc phân vai : Cửa hàng bán cây xanh, bác sỹ.

2.Góc xây dựng: Xây vườn cây của bé.

3. Góc học tập: Xem tranh, đọc truyện, về các loại cây xung quanh bé. Làm anbul về các loại cây xanh.

4.Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu cây xanh, hát các bài hát về chủ dề thực vật.

5.Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh.

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Luyện thao tác lau mặt, rửa tay cho trẻ.

- Nghe hát các bài hát về chủ đề.

- Làm quen bài thơ: Cây dây leo.

- Cho bé vẽ tự do về các loài cây bé thích.

- Nêu gương cuối tuần.

 KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: "Một số loại hoa" (Tuần 2 )

  ( Thực hiện 1 tuần từ ngày 15/01/2018  đến ngày 19/01/2018)

 

         Ngày

Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

ĐÓN TRẺ TDS

Đón trẻ:

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở gia đình và ở lớp

- Thể dục sáng: Tập kết hợp với băng nhạc bài: “Em yêu cây xanh”

- Trò chuyện cùng trẻ về các loại hoa và lợi ích của chúng.

 

 

 

HOẠT ĐỘNG HỌC

LVPTTC

Thể dục:

VĐCB:

Đi trên vạch kẻ thẳng hàng

TC: Về đúng nhà

LVPTNT

KPXH: 

Trò chuyện về các loài hoa.

LVPTNN

Tạo hình:

Vẽ những bông hoa bằng vân tay.(tạo hình t14)

LVPTNT

Toán:

 Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 4

 LVPTTM

GDÂN:

DH: Hoa trường em.

NH: Hoa trong vườn

TC: Ai đoán giỏi

 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

 

 1.Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn hoa, cây hoa dâm bụt, hoa mười giờ, quan sát bầu trời, quan sát thời tiết.

2.Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, gieo hạt, về đúng nhà, nhảy lò cò

3.Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường cô chú ý bao quát trẻ

 

 

 

HOẠT ĐỘNG GÓC

 

1.Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa, bác sỹ..

2.Góc xây dựng: Xây vườn hoa bé thích.

3. Góc học tập: Xem tranh, đọc truyện về các loài hoa. Làm bộ sưu tập về các loại hoa.

4. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu các loại hoa, hát các bài hát về chủ đề.

5.Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa, cây cảnh.

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Trò chuyện về các lọai hoa

- Làm quen bài hát: “Hoa bé ngoan”

- Làm quen toán nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 4

- Làm quen vẽ bông hoa bằng vân tay.

- Vệ sinh trả trẻ.

   KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: "Một số loại quả" (Tuần 3 )

     ( Thực hiện 1 tuần từ ngày 22/01/2018  đến ngày 26/01/2018)

         Ngày

Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

ĐÓN TRẺ -TDS

Đón trẻ: - Dạy trẻ chào cô chào người thân vào lớp

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở gia đình và ở lớp

- Thể dục sáng: Tập kết hợp với bài " Em yêu cây xanh"

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề.

 

 

 

HOẠT ĐỘNG HỌC

LVPTTC

Thể dục:

VĐCB: Bò theo hướng dích dắc qua 5 ô.

TC: Chạy nhanh lấy đúng tranh.

LVPTNT

KPXH: 

Trò chuyện về các loại quả.

LVPTNN

Văn học:

Truyện: Nhổ củ cải.

LVPTNT

Tạo hình:

 Xé, dán quả.

(tạo hình T16)

 LVPTTM

GDÂN:

DVĐ: Qủa gì

NH: Thật đáng chê

TC: Nhún nhảy theo nhạc

 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

 

1.Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn cây ăn quả, quan sát cây xoài, quan sát bầu trời, thời tiết,…

2.Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, gieo hạt, cây cao cỏ thấp, nhảy lò cò

3.Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường cô chú ý bao quát trẻ

 

 

 

HOẠT ĐỘNG GÓC

1.Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm rau quả, nấu ăn.

2.Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả .

3. Góc học tập: Xem tranh, đọc truyện về các loại quả

4. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu cácc loại quả, hát các bài hát về chủ  đề.

5.Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây ăn quả.

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Trò chuyện về các loại quả

- Làm quen truyện : “Nhổ củ cải”

- Làm quen xé dán quả.

- Làm quen bài hát : “Qủa gì”

- Vệ sinh trả trẻ.  


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: "Một số loại rau - củ" (Tuần 4 )

  ( Thực hiện 1 tuần từ ngày 29/01/2018  đến ngày 02/02/2018)

 

         Ngày

Hoạt động

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

 

 

ĐÓN TRẺ -TDS

Đón trẻ: - Cho trẻ quan sát tranh về các loài rau củ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở gia đình và ở lớp

- Thể dục sáng: Tập theo băng nhạc: “Em yêu cây xanh”

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề “ Thực vật”

 

 

 

HOẠT ĐỘNG HỌC

LVPTTC

Thể dục:

VĐCB: Nhảy lò cò 3 m

TC: Gieo hạt.

LVPTNT

KPXH: 

Trò chuyện về các loại rau và lợi ích của rau củ

LVPTTM

Tạo hình:

Vẽ tô màu rau, củ, quả bé thích

(trang 17 sách tạo hình)

LVPTNT

Toán:

 Đếm đến 5 nhận biết nhóm có 5 đối tượng nhận biết số 5.

 LVPTTM

GDÂN:

Biểu diễn cuối chủ đề

NH: Lý cây bông

TC: Ai nhanh nhất

 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

 

 1.Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn rau, quan sát thời tiết, bầu trời, lắng nghe âm thanh.

2.Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, gieo hạt, nhảy lò cò

3.Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường cô chú ý bao quát trẻ

 

 

 

HOẠT ĐỘNG GÓC

 

1.Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm,nấu ăn.

2.Góc xây dựng: Xây vườn rau của bé.

3. Góc học tập: Xem tranh, đọc truyện về các loại rau củ. Làm bộ sưu tập về các loại rau, củ.

4. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu các loại rau củ, hát các bài hát về chủ  đề.

5.Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Cho trẻ nghe các bài thơ về chủ đề .

- Vẽ rau củ

- Làm quen toán đếm đến 5 nhận biết nhóm có 5 đối tượng nhận biết số 5..

- Trò chuyện về các loại rau

- Vui văn nghệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ VINH

Địa chỉ: Đường số 17 - Khu đô thị mới Vinh Tân - Phường Vinh Tân - Nghệ An

Điện thoại: 0238 8689 899 / 0966 296 899

Website: www.mntuoitho.edu.vn - Email: tuoitho.vinh@gmail.com