Chăm sóc sức khỏe

Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Hệ thống Trường Mầm non Tuổi thơ (MNTT) là:

tam nhin1. Về đào tạo:

Giúp học sinh hình thành năng lực độc lập, khỏe về thể chất và giàu về tinh thần, yêu thương đồng loại, quan tâm động thực vật, nuôi dưỡng đam mê sáng tạo và hội nhập toàn cầu.

 2. Về hệ thống hạ tầng mềm và cứng:

Chất lượng đội ngũ giáo viên hội tụ hệ giá trị gồm yêu thương trẻ, hiểu biết rộng, chuyên nghiệp; hệ thống trường lớp đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia, hướng tới chuẩn quốc tế.

3. Về mở rộng hệ thống:

Mở rộng hệ thống trường mầm non ở thành phố Vinh và các huyện trong tỉnh Nghệ An.

 

 

SỨ MỆNH

1. Hiện thực hóa các chính sách giáo dục quốc gia.su menh

2. Đặt nền tảng tạo đầu ra nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội trong tương lai.

3. Tạo hình mẫu giáo dục mầm non dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trên quy mô quốc gia.

4. Tham gia vào tiến trình hoạch định chính sách  giáo dục mầm non cấp địa phương và cấp cao hơn.

 


Tuoi Tho Kindergarten School system:

VISION

tam nhin1. Training:

To help students build their independent capacity, having good physical and mental health, loving other people, caring about the animals and plants, fostering passion of creation and global integration.

2. Soft and hard infrastructure:

Teachers possess value system, including loving their students, having a wide range of knowledge, being professional; school facilities system meets all national standards, and reaching global standards.

3. Expansion of school system:

Expanding kindergarten school system in Vinh city and districts of Nghe An province.

 

MISSON

1. Actualization of the national education policies.su menh

2. Laying the foundation to develop high quality human resources for society in the future.

3. Creating kindergarten education model based on the national and international standards in order to improve kindergarten education quality on the national scale.

4. Participating in the policy-making process for kindergarten education in the local and higher level.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ BẮC VINH

Địa chỉ: Đường số 17 - Khu đô thị mới Vinh Tân - Phường Vinh Tân - Nghệ An

Điện thoại: 0238 8689 899 / 0966 296 899

Website: www.mntuoitho.edu.vn - Email: tuoitho.vinh@gmail.com